FRUSH

Satu Pasanen, VTT

Teema: Maatalouden muovien ja sivuvirtojen kierrätettävyyden parantaminen

Puheenvuorossa: Satu Pasanen

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

Satu Pasanen, VTT

 

Satu Pasanen toimii tutkijana Kiertotalousratkaisut ja materiaalien prosessointi -tiimissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Muovin kierrätys, kiertotalouden konseptikehitys, materiaalikehitys ja muovien prosessointi ovat hänen erikoisosaamisalueitaan.

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioista. Autamme yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin. Asiakkaamme ja samalla koko yhteiskunta saavat parhaan hyödyn VTT:stä, kun ratkaisemme maailmanluokan osaamista vaativia haasteita yhdessä ja muutamme ne liiketoimintamahdollisuuksiksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatalouden muovien ja sivuvirtojen kierrätettävyyden parantaminen >>

Ohjelmainfo >>

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Miten kiertotalouskylät syntyvät? -paneeli

Paneeli: Miten kiertotalouskylät syntyvät?

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

Paneelikeskustelussa syvennytään kiertotalouteen uusista näkökulmista.

 

Puheenjohtajana toimii kansainvälisenkin kiertotaloustoiminnan parissa työskentelevä Heikki Ruohomaa DI, MBA, HAMK lehtori ja tutkimuspäällikkö.

Paneeliin osallistuu Sami Sulkko Riihimäen kaupunginjohtaja, Jukka Teräs Nordregio, Linda Fröberg-Niemi FT liiketoiminnan kehityspäällikkö kemia- ja cleantech -alat sekä Merja Rehn Sitran kiertotalouden asiantuntija.

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Rakentamisen kiertotalous

Puheenvuoroissa: Vähä0-hanke & Ranta-hanke

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Aiheen esittely ja keskustelua.

Ohjelma päivittyy lähempänä tapahtumaa.

 

_________________________________________________________________

Rakentamisen energiaratkaisut, materiaalitehokkuus, hiilijalanjälki

Case: Porin Asuntomessut

Vähä0-hanke

www.tulevaisuudenrakentaminen.samk.fi

 

_________________________________________________________________

 

Ranta-hanke

www.gnf.fi/fi/gnf/ranta-rakentamisen-kiertotalous-kunnissa

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Maatalouden muovien ja sivuvirtojen kierrätettävyyden parantaminen

Puheenvuorossa: Satu Pasanen VTT

Paneelikeskustelu: Muoviketjun yhteistyö, kierrätyksen haasteet ja mahdollisuudet

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

 

Teema: Maatalouden muovien ja sivuvirtojen kierrätettävyyden parantaminen

Teeman esittely ja puheenvuoroja aiheesta. Lisäksi paneelikeskustelu, joka tuo yhteen niin valmistajat, käyttäjät, kerääjät kuin tuotekehittäjätkin.

Lue lisää: Satu Pasanen, VTT >>

Satu Pasanen, VTT

Satu Pasanen, VTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneelikeskustelu: Muoviketjun yhteistyö, kierrätyksen haasteet ja mahdollisuudet

Miten muovin ja erityisesti maatalousmuovin kierrätettävyyttä materiaalina voidaan tulevaisuudessa parantaa?

 

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Pitsauskilpailu – FRUSHED 2017

Ensimmäinen FRUSHED-pitsauskilpailu järjestettiin 11.10.2017.

 

Vuoden 2017 FRUSHED ilmoitus

 

FRUSHED-pitsauskilpailun pääteema on kiertotalous; mm. kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, älykkäät & ympäristöystävälliset palvelut, uusiutuvat materiaalit, kestävä kehitys, biotalous, teollisuuden sivuvirrat jne.

Pitsauksen pituus on max 3 minuuttia. Tämän jälkeen aikaa on varattu tuomariston kommenteille/kysymyksille per pitsaaja.

Palkintona liput SLUSH:iin!

Vuoden 2017 FRUSHED-pitsauskilpailun vaikuttavaan tuomaristoon kuului: Merja Rehn asiantuntija Sitra, Juha Siitonen CEO Optistoc Oy, Pasi Viitanen asiantuntija Tekes, Erkki Virtanen emeritus TEM kansliapäällikkö, Immo Sundholm CEO LHJ Group, Mika Laine chairman Envor Gourp Oy.

Pitsaajille on tarjolla myös Pitsaustyöpaja, jossa kehitetään omaa pitsiä tai työstetään ideasta vaikuttava myyntipuhe.

Tutustu Pitsaustyöpajaan >>

 

 

 

Posted by FRUSH in Mitä muuta

Design-up!

Design-up FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Design-up –työpajat ovat lyhyitä 1-2 tunnin työpajoja, joissa opiskelijat ratkovat yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, digitaalisiin työkaluihin tai sosiaaliseen mediaan liittyviä haasteita. Design-up –työpajoissa on tarkoituksena löytää yrityksille ratkaisuja ja näkemystä ketterään liiketoiminnan kehittämiseen.

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Workshop

FRUSHACK

Hackathon FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

FRUSHACK

Kaikille avoin Hackathon kiertotalouden teemoilla FRUSH tapahtuman yhteydessä torstaina 20.9.2018.

FRUSHACK:ssa maksimissaan 5 hengen ryhmä etsii luovia ja kiertotalouden periaatteiden mukaisia ratkaisuja Forssan kaupungin asettamiin ongelmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden teeman seuraavista:

 

Ongelma 1. Moottoriajoneuvot pois kevyenliikenteenväyliltä

Forssan kaupunki soveltuu rakenteeltaan erinomaisesti pyöräilyyn ja jalankulkuun. Etäisyydet ovat pienet ja kevyenliikenteen väyläverkosto on kattava. Kevyenliikenteen olosuhteita halutaan edelleen parantaa. Yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi on havaittu moottoriajoneuvojen, erityisesti mopojen mutta myös mopoautojen, moottoripyörien ja jopa autojen laiton liikkuminen kevyenliikenteen väylillä. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan puomeilla ja muilla liikennetilaa kaventavilla ratkaisuilla. Kesällä 2018 on kokeiltu myös asfalttiin tehtyjä hidastekuoppia. Uusia keinoja kuitenkin vielä etsitään. Olisiko HACKATHONISTA apua?

 

Ongelma 2. Ratasmäen ekoteollisuuspuiston markkinointi

Forssaan on rakentunut Kiimassuon alueelle merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä. Alueella toteutuu jo nyt mielenkiintoisia teollisia symbiooseja, joissa esimerkiksi kasvijalostuksen tulokset käynnistävät biopolttoaineisiin, lannoitteisiin ja rakennustuotteisiin ulottuvan tapahtumaketjun. Kiimassuon välittömään läheisyyteen on asemakaavoitettu mittava Ratasmäen ekoteollisuuspuisto, jonne sijoittuvilla yrityksillä olisi mahdollisuus liittyä olemassa oleviin teollisiin symbiooseihin tai olla mukana luomassa aivan uusia symbiooseja. Uutta yritystoimintaa ei ole kuitenkaan alueelle vielä löydetty – mitkä olisivat niitä markkinoinnillisia keinoja, joilla Ratasmäen ekoteollisuuspuisto saataisiin lentoon?

 

Ongelma 3. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen joukkoistaminen

Olemme kaikki kuulleet hyvistä esimerkeistä, joissa esimerkiksi lenkkeilijät tai rannalla auringonottajat keräävät roskia. Joukkoistaminen on jo itsessään ehdottoman resurssiviisas tapa huolehtia ympäristön siisteydestä mutta voisiko joukkoistamisella ratkaista myös muita kuin ympäristön siisteyteen liittyviä ongelmia? Kulutustottumukset, kestävä liikkuminen vesienhoito tai –käyttö sekä kaikki muut kiertotalouden ja kestävänkehitykset teemat – miten saamme joukkoistamalle kestävämmän huomisen?

 

Mikä Hackathon?

Hackathonit ovat lyhytkestoisia kehittämistyöpajoja, joissa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan jonkin annetun haasteen. Hackathoneille ominaista on se, että työpajan kesto on rajattu tarkasti ja osallistujat voivat tulla erilaisista osaamistaustoista.

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Workshop

Sonja Lahtinen

Kuvaaja: Anni Koponen

Puheenvuoro: Kestävyyden transformaatiot ja niiden johtaminen

Sonja Lahtinen tutkii väitöskirjassaan transformatiivista liiketoimintaa niin strategian, johtamisen,
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta. Tutkimustyönsä
lisäksi hän toimii neuvonantajana startup yrityksissä, joiden liiketoimintamalli rakentuu
transformatiivisuuden ympärille. Vapaa-ajallaan hän luotsaa Love Foundation Helsinkiä, joka
osana globaalia verkostoa pyrkii edistämään kestävyyden periaatteiden toteutumista urbaaneissa
yhteisöissä tieteen ja taiteen keinoin.

Kestävyyden transformaatiot (sustainability transformations) ovat välttämättömiä systeemitason
muutoksia matkalla kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa.
Transformaatioiden taustalta löytyy tänä päivänä yhä useammin sellaisia yrityksiä, jotka eivät
toteuta yritysvastuutaan ainoastaan velvollisuudesta vaan halusta osallistua globaalien haasteiden
ratkaisemiseen.

Transformaatioissa on kyse siitä, että toimijat tulevat tietoiseksi roolistaan toisintaa vallitsevia
rakenteita ja päättävät sen sijaan luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja haastaakseen vallitsevat
toimintatavat. Kiertotalouteen siirtyminen on esimerkki transformaatiosta, jolla tavoitellaan uutta,
parempaa asiaintilaa. Yhtä paljon kuin maapallon kantokyvyn turvaamiseksi tarvitaan kestävyyden
transformaatioita, niiden toteutumiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista. Globaalit
kestävyyshaasteet ovat nimittäin niin kutsuttuja viheliäisiä ongelmia (wicked problems), joiden
ratkaisuja ei voida onnistuneesti johtaa tavanomaisin johtamisen keinoin.

Puheenvuorossani esittelen väitöstutkimukseeni perustuen transformatiivisen johtamisen
perusperiaatteet ja avaan keskustelua siitä, miten transformaatioita voidaan johtaa tavalla, joka
synnyttää kestäviä hyötyjä niin liiketoiminnalle kuin muille sidosryhmille ja koko ympäröivälle
planeetalle. Puheenvuoro on osa sitä vilkasta keskustelua, jonka ympärille Frush rakentuu.

Sonja Lahtinen,
Väitöskirjatutkija,
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

 

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018