FRUSH 2018

Ohjelmassa 2018

Sonja Lahtinen

Kuvaaja: Anni Koponen

Puheenvuoro: Kestävyyden transformaatiot ja niiden johtaminen

Sonja Lahtinen tutkii väitöskirjassaan transformatiivista liiketoimintaa niin strategian, johtamisen,
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta. Tutkimustyönsä
lisäksi hän toimii neuvonantajana startup yrityksissä, joiden liiketoimintamalli rakentuu
transformatiivisuuden ympärille. Vapaa-ajallaan hän luotsaa Love Foundation Helsinkiä, joka
osana globaalia verkostoa pyrkii edistämään kestävyyden periaatteiden toteutumista urbaaneissa
yhteisöissä tieteen ja taiteen keinoin.

Kestävyyden transformaatiot (sustainability transformations) ovat välttämättömiä systeemitason
muutoksia matkalla kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa.
Transformaatioiden taustalta löytyy tänä päivänä yhä useammin sellaisia yrityksiä, jotka eivät
toteuta yritysvastuutaan ainoastaan velvollisuudesta vaan halusta osallistua globaalien haasteiden
ratkaisemiseen.

Transformaatioissa on kyse siitä, että toimijat tulevat tietoiseksi roolistaan toisintaa vallitsevia
rakenteita ja päättävät sen sijaan luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja haastaakseen vallitsevat
toimintatavat. Kiertotalouteen siirtyminen on esimerkki transformaatiosta, jolla tavoitellaan uutta,
parempaa asiaintilaa. Yhtä paljon kuin maapallon kantokyvyn turvaamiseksi tarvitaan kestävyyden
transformaatioita, niiden toteutumiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista. Globaalit
kestävyyshaasteet ovat nimittäin niin kutsuttuja viheliäisiä ongelmia (wicked problems), joiden
ratkaisuja ei voida onnistuneesti johtaa tavanomaisin johtamisen keinoin.

Puheenvuorossani esittelen väitöstutkimukseeni perustuen transformatiivisen johtamisen
perusperiaatteet ja avaan keskustelua siitä, miten transformaatioita voidaan johtaa tavalla, joka
synnyttää kestäviä hyötyjä niin liiketoiminnalle kuin muille sidosryhmille ja koko ympäröivälle
planeetalle. Puheenvuoro on osa sitä vilkasta keskustelua, jonka ympärille Frush rakentuu.

Sonja Lahtinen,
Väitöskirjatutkija,
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Nani Pajunen

Sitran johtava kiertotalous asiantuntija Nani Pajunen puheenvuorossa FRUSH-tapahtumassa.

Lue lisää >>

 

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Pitsauskilpailu

Vuoden 2017 FRUSHED-pitsauskilpailun voitti Jospak Oy.

 

FRUSH-tapahtuman pitsauskilpailu järjestetään 19.9.2018.

 

 

pitsaus (ark.) (engl. pitching) idean esittely rahoittajille; Kielitoimiston ehdotus suomalaiseksi vastineeksi ideamyynti (~ ideanmyynti)

 

”Muutos vie kohti  kiertotaloutta. Siirrymme aikakauteen, jossa yhteiskuntien hyvinvointi ei lisäänny tuottamalla liukuhihnoilta aina vain lisää ja lisää tavaroita. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.” – Sitra

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Envor Group Oy

Envor Group Oy toimii iltaohjelman isäntänä 19.9.2018. Hallituksen puheenjohtaja Mika Laine osallistuu Kiertotalouden paneelikeskusteluun 20.9.2018.

Ympäristön ykkönen

Forssan Teollisuus- ja Kiinteistöpalvelu perustettiin 1990 ympäristöhuollon palveluyritykseksi. Taustalla toimivat sisar- ja tytäryritykset; Forssan Romu Oy (1964), Railapa Oy (1979) ja Etelä-Suomen Multaravinne Oy (1996). Edelleen Envor Group on perheyhtiö, joka muodostuu neljästä yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta yhteistyökumppaneilleen.

 

Yritykset yhtenäistivät nimensä syksyllä 2006. Yritysten omistuspohjiin ei tehty muutoksia. Yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja liiketoiminnat kattavat mm. materiaalien kierrätyksen, teollisuuden puhtaanapidon, paalauspalvelut, kiinteistöhuollon, kuljetus- ja kuormauspalvelut sekä kokonaisvaltaisen jätehuollon. Yhtenäistämällä nimiä pyritään antamaan todellinen kuva myös ulospäin yritysten yhteistoiminnasta.

 

Toiminta-ajatuksemme on alusta lähtien ollut tarjota ja kehittää ympäristöhuollon kokonaispalveluja vastaamaan paremmin kaupan, teollisuuden ja kiinteistöalan tarpeita. Lähtökohtanamme on olla askeleen edellä ympäristöalan osaamisessa ja markkinoiden vaatimuksissa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme räätälöityjä ja kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, jotka täyttävät myös tulevaisuuden odotukset.

 

Tavoitteemme on tarjota kaikissa tilanteissa asiakkaillemme lisäarvoa ympäristöhuollon vaativalla sektorilla, huomioon ottaen kestävän kehityksen periaatteet. Tällöin vastaamme asiakaskohtaisesti sekä lakisääteisten että asiakkaidemme itselleen asettamien ympäristöhuollon kriteerien täyttämisestä tehokkaasti ja kilpailukykyisesti, jotta yritykset voivat keskittyä omien painopistetoimintojensa kehittämiseen.

 

Katso lisää >>

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Business Finland

Puheenvuoro: Palvelut kiertotalouden pk-yrityksille

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

Lue lisää >>

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018

Sirpa Pietikäinen

Puheenvuoro: Miten EU edistää ja rahoittaa kiertotaloutta?

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018, suomeksi ja englanniksi.

 • Euroopan parlamentin jäsen (MEP)
 • Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtaja
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunnan varajäsen
 • Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varajäsen
 • GlobeEU-ryhmän puheenjohtaja
 • Kone Oyj:n hallituksen jäsen
 • Fortumin neuvottelukunnan jäsen
 • Lammin säästöpankki, hallituksen jäsen
 • Viherympäristöliitto ry. puheenjohtaja
 • Kansanvalistusseuran hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Koneen säätiö, Saaren kartanon johtokunnan puheenjohtaja
 • Kirkon Ulkomaanavun hallituksen jäsen
 • Muistiliitto r.y (Alzheimer-keskusliitto), liittovaltuuston varapuheenjohtaja

Lue Sirpa Pietikäisen blogikirjoitus – Resurssitehokas tulevaisuus >

Lue lisää Sirpa Pietikäisen omilta sivuilta >

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Puheenvuorot
Sitra & Kasvupaja

Sitra & Kasvupaja

Puheenvuorossa: Kiertotalouden asiantuntija Nani Pajunen

Sitran Kasvupaja FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Lue lisää >>

 

Tulevaisuus on joukkuelaji

Suuria uudistuksia kukaan ei tee yksin. Siksi sytymme innostuneesta yhdessä tekemisestä. Kun suunta on yhteinen, jokaiselle löytyy oma tärkeä pelipaikka. Tässä kuviossa hallinnolla ja virkamiehillä on oma roolinsa, tutkijoilla, taiteilijoilla ja yrityksillä omansa ja joukkueen makkaranpaistajallakin omansa. Jokainen teko, jokainen päätös vie tulevaisuuteen.

Paras tulos syntyy, kun oikeat ihmiset ja organisaatiot löytävät toisensa. Vain näin uudistuminen onnistuu.

Uudistumisen edellytysten rakentaja

Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä, on yhteinen intohimomme – ja kyllä, otamme visiomme ihan tosissaan ja teemme työtä sen eteen kaikin keinoin.

Tekemisemme perustuu tietoon ja näkemykseen. Keski-ikäisenä, ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Roolimme tulevaisuustalona on erityisesti rakentaa uudistumisen edellytyksiä, kirittää muutokseen ja punoa yhteistyökuvioita. Käytännössä Sitra tutkii, selvittää, kokeilee ja kehittää toimintamalleja esimerkiksi julkisen hallinnon tueksi – tiiviissä yhteistyössä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa.

Yhdistävä tekijä kaikessa tekemisessämme on tulevaisuusnäkökulma, jonka kautta peilaamme kehittymistarpeita.

Sitran tulevaisuustyön taustalla on vahva visio siitä, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitamme kokonaisvaltaisesti hyvää elämää, joka rakentuu niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin järkevälle pohjalle. Sitä leimaa pitkäjänteisyys ja ylisukupolvisuus, mutta se tarkoittaa hyvinvointia myös tänään, ei vasta vuosien päästä.

Kestävä hyvinvointi on hyvän elämän tavoittelua maapallon kantokyvyn rajoissa – tässä, nyt ja tulevaisuudessa.

Strategia on valintoja

Visio johtaa tulokselliseen toimintaan vain, jos valinnat osuvat nappiin. Sitran omassa työssä megatrendien haasteet ja vision viitoittama suunta on purettu kolmeksi strategiseksi teemaksi. Nämä kolme teemaa ovat valintoja, jotka olemme tehneet pohtien omia resurssejamme ja parasta panosta, jonka voimme kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa antaa.

Teemoistamme Uudistumiskyky vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskykyä ja -halua hyvinvoinnin edellytyksenä ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailuvalttina. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa muun muassa kiertotalouteen pohjaavaa arkea, jossa hyvinvointi ei perustu ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Uusi työelämä ja kestävä talous puolestaan edistää työn ja talouden uusien ratkaisujen löytämistä, kokeilua ja käyttöönottoa.

Riippumattomuuden salaisuus

Sitran toiminta rahoitetaan eduskunnan aikoinaan lahjoittaman peruspääoman tuottojen turvin. Sitrasta annetun lain mukaan nämä varat on sijoitettava tuottavasti ja turvallisesti.

Sitran peruspääoman tuotto vaihtelee, mutta keskimäärin se on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Summa ei ole valtion kokonaistaloudessa kovinkaan suuri, mutta viisaasti kohdistettuna sillä on mahdollista saavuttaa suomalaisille edelläkävijyyttä, joka lisää hyvinvointia ja tuottaa uutta liiketoimintaa. Sitra on 30 miljoonan euron investointi tulevaisuuteen, joka vuosi.

Toinen tärkeä avain riippumattomuuteen on se, että Sitra on eduskunnan alainen. Ei kulloinkin vallassa olevan hallituksen, ei yhden tietyn puolueen tai suuntauksen alainen, vaan koko eduskunnan.

Oman rahoituksen turvin sitralaista tulevaisuustyötä tehdään pitkäjänteisesti, tietoon ja näkemykseen pohjaten.

Sitra oli aikoinaan eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Riippumattoman rahaston tehtävä on luodata tulevaisuutta sekä edistää talouden määrällistä ja laadullista kasvua.

Lue lisää Sitran sivuilta >>

Sitra palkittiin maailman johtavana kiertotaloustoimijana >>

 

 

Ohjelman aikataulu >>

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Puheenvuorot