Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla

Työssä tarkastellaan kasvupaineisten kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen maankäyttökysymyksiä.  Selvityksen tavoitteena on nostaa esiin ja kuvata sellaisia onnistuneita ratkaisuja, potentiaalisia kytkentöjä ja hyviä suunnittelukäytäntöjä, joissa monitasoisella MALPE-suunnittelulla on edistetty bio- ja kiertotalousyritysten ja teollisuuspuistojen rakentamista kasvuseuduilla ja seudullisessa yhteistyössä.

Tavoitetta lähestytään kotimaisten ja kansainvälisten benchmarking- ja pilot-kohteiden tarkastelulla. Benchmarking-kartoituksella tunnistetaan esille nousseita teollisuuspuistojen maankäytöllisiä hidasteita ja esteitä sekä parannusmahdollisuuksia siitä, miten tulevaisuudessa tulisi toimia toisin. Kartoitusta syvennetään pilot-kohteiden tarkastelulla Lahden, Porin, Tampereen ja Kotkan seuduilla. Työssä kuvataan mm. pilot-kohteiden historiaa, profiloitumista, bio- ja kiertotaloustoimintoja ja niiden symbiooseja, alueella käsiteltäviä materiaaleja ja materiaalikiertoja sekä alueen maankäytön ja yhdyskuntarakenteen linjauksia ja toimijoiden yhteistyömalleja. Benchmarking-kartoituksen, pilot-kohteiden tarkastelun ja arvioinnin pohjalta laaditaan suosituksia maankäytön suunnitteluperiaatteista, ohjeista ja toimintamalleista.

Puheenvuorossa kerrotaan selvityksen sisällöstä ja etenemisestä. Puheenvuoron jälkeen kuulijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Konsultti johdattaa keskusteluun aiheeseen liittyvien kysymysten kautta.

Yhteyshenkilöt:

Johtaja Pasi Rajala, Ramboll Finland Oy

Ryhmäpäällikkö Riina Känkänen, Ramboll Finland Oy

Erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto, koordinaatio

www.mal-verkosto.fi

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>