Puheenvuorot

ENVITECH –AREENA

Kestävää kasvua kiertotaloudesta – keskustelua kiertotalousalueen synnystä ja

tulevaisuuden näkymistä Forssan seudulla.

 

Puheenjohtajana: Juhani Kuusisto, Joecon Oy

Panelisteina mm.:

Juha Strandberg, Envor Group Oy

Pasi Kaskinen, LHJ

 

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018 klo 12.00, Maisemasalissa.

 

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Puheenvuorot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen – Antti Rusanen, ProAgria

Puheenvuoro: Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

Puheenvuorossa kerrotaan lannan ja maataloustuotteiden sivuvirtojen hyödyntämisestä biokaasuntuotannossa sekä oljen ja viljan lajittelujätteen käytöstä lämpölaitosten polttoaineena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Puheenvuorot

Bio- ja kiertotalouden maankäyttöulottuvuudet kasvavilla kaupunkiseuduilla

Työssä tarkastellaan kasvupaineisten kaupunkiseutujen bio- ja kiertotalouden alueellisesti profiloituneiden kierrätys-, bio- ja teollisuuspuistojen maankäyttökysymyksiä.  Selvityksen tavoitteena on nostaa esiin ja kuvata sellaisia onnistuneita ratkaisuja, potentiaalisia kytkentöjä ja hyviä suunnittelukäytäntöjä, joissa monitasoisella MALPE-suunnittelulla on edistetty bio- ja kiertotalousyritysten ja teollisuuspuistojen rakentamista kasvuseuduilla ja seudullisessa yhteistyössä.

Tavoitetta lähestytään kotimaisten ja kansainvälisten benchmarking- ja pilot-kohteiden tarkastelulla. Benchmarking-kartoituksella tunnistetaan esille nousseita teollisuuspuistojen maankäytöllisiä hidasteita ja esteitä sekä parannusmahdollisuuksia siitä, miten tulevaisuudessa tulisi toimia toisin. Kartoitusta syvennetään pilot-kohteiden tarkastelulla Lahden, Porin, Tampereen ja Kotkan seuduilla. Työssä kuvataan mm. pilot-kohteiden historiaa, profiloitumista, bio- ja kiertotaloustoimintoja ja niiden symbiooseja, alueella käsiteltäviä materiaaleja ja materiaalikiertoja sekä alueen maankäytön ja yhdyskuntarakenteen linjauksia ja toimijoiden yhteistyömalleja. Benchmarking-kartoituksen, pilot-kohteiden tarkastelun ja arvioinnin pohjalta laaditaan suosituksia maankäytön suunnitteluperiaatteista, ohjeista ja toimintamalleista.

Puheenvuorossa kerrotaan selvityksen sisällöstä ja etenemisestä. Puheenvuoron jälkeen kuulijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Konsultti johdattaa keskusteluun aiheeseen liittyvien kysymysten kautta.

Yhteyshenkilöt:

Johtaja Pasi Rajala, Ramboll Finland Oy

Ryhmäpäällikkö Riina Känkänen, Ramboll Finland Oy

Erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto, koordinaatio

www.mal-verkosto.fi

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>

 

 

 

Posted by FRUSH in Puheenvuorot

Trashionista Outi Pyy

Kuvaaja: Nadi Hammouda

Outi Pyy on kirjoittanut kahta blogia tekstiilikierrätyksestä ja ekologisesta kuluttamisesta jo vuodesta 2007 lähtien. Blogi käsittelee inspiraatiota, ekomuodin uutisia ja siitä miten voi muuttaa muotiharrastuksensa ekologisemmaksi ilman että on tingittävä tyylistään. Hänen kirjoittamansa kirja TRASHION julkaistiin vuonna 2012 (Atena). Outin tekemiä kierrätysvaatteita on nähty mm. Linnan juhlissa.

Katso lisää >>

 

Puheenvuoro: Tekstiilijätteen eri muodot

Tekstiilijätettä syntyy koko vaatteen tuotanto-, myynti- ja kulutusprosessin läpi, mutta suurin osa siitä on kuluttajan näkymättömissä. Outi Pyy avaa tekstiilijätteen eri muotoja, ja niistä valmistettavia tuotteita. Osaatko sinä lajitella tekstiilijätteesi oman arvomaailmasi mukaan?

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>

Posted by FRUSH in Puheenvuorot
Elina Hiltunen

Elina Hiltunen

Futuristi Elina Hiltunen on koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri ja kauppatieteiden tohtori. Hän on  erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja heikkoihin signaaleihin, joiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1998 alkaen. Hiltunen väitteli vuonna 2010 Aalto yliopiston kauppakorkeakoululle aiheesta ”Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa”. Hiltunen on tulevaisuuskonsultointiin keskittyvän What’s Next Consulting Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on myös  Tiedettä Tytöille hankkeen perustaja.

Kokemusta ennakoinnin parista Hiltunen on myös hankkinut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Finprosta sekä Nokiasta strategiaosaston ennakointitiimistä. Hiltunen on työskennellyt myös Aalto yliopistossa, Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulussa professorin sijaisena (vuonna 2013).

Hiltunen on aktiivinen luennoija sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on myös kirjoittanut paljon sekä akateemisia että “populaariartikkeleja” (ainakin yli 200) sekä suomalaisissa että ulkomaisissa lehdissä. Hiltunen on toiminut/toimii kolumnistina mm. Mikrobitissä, Tekniikan Maailmassa, YLEn Prisma studion blogissa, TalousSanomissa, Talouselämässä, Wiredissä (UK), Blue Wingsissä, Jade-lehdessä ja INS-lehdessä. Hiltunen toimii myös YLEn Prisma tiedeohjelmassa vakioasiantuntijavieraana.

Hiltusen kirja: Matkaopas tulevaisuuteen, joka keskittyy strategiseen ennakointiin, julkaistiin Talentumin kustantamana keväällä 2012. Kirja on julkaistu myös englannin kielisenä nimellä Foresight and Innovation: How  Companies are Coping with the Future?  Teknoelämää 2035- Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? kirjan Hiltunen kirjoitti miehensä Kari Hiltusen kanssa. Talentum julkaisi kirjan vuonna 2014. Kirja on julkaistu englanniksi nimellä Technolife 2035- How is Technology Changing our Future? Hiltusen uusin businesskirja, Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa- trendit ja ilmiöt,  ilmestyi 2017 Docendon kustantamana. Kirja käy läpi 18 kuluttajatrendiä ja 10 megatrendiä sekä työkaluja niiden käyttöön organisaatiossa. Busineskirjojen lisäksi Elina on julkaissut virkkaus- ja lasten ohjelmointikirjoja.

Vapaa-aikaansa Hiltunen viettää perheensä ja koiralaumansa kanssa.

Lue Elina Hiltusen blogikirjoitus – Simppeliä matematiikkaa: tällä menolla resurssit maailmassa eivät riitä kasvavalle väestölle >>

Lue lisää >>

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in Puheenvuorot

Sirpa Pietikäinen

Puheenvuoro: Miten EU edistää ja rahoittaa kiertotaloutta?

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018, suomeksi ja englanniksi.

 • Euroopan parlamentin jäsen (MEP)
 • Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtaja
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunnan varajäsen
 • Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan varajäsen
 • GlobeEU-ryhmän puheenjohtaja
 • Kone Oyj:n hallituksen jäsen
 • Fortumin neuvottelukunnan jäsen
 • Lammin säästöpankki, hallituksen jäsen
 • Viherympäristöliitto ry. puheenjohtaja
 • Kansanvalistusseuran hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Koneen säätiö, Saaren kartanon johtokunnan puheenjohtaja
 • Kirkon Ulkomaanavun hallituksen jäsen
 • Muistiliitto r.y (Alzheimer-keskusliitto), liittovaltuuston varapuheenjohtaja

Lue Sirpa Pietikäisen blogikirjoitus – Resurssitehokas tulevaisuus >

Lue lisää Sirpa Pietikäisen omilta sivuilta >

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Puheenvuorot
Sitra & Kiertotalouden kasvupaja

Sitra & Kiertotalouden kasvupaja

Puheenvuorossa: Kiertotalouden asiantuntija Nani Pajunen

Sitran ja KasvuOpenin Kasvupaja FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Kasvupaja FRUSH >>

Lue lisää Kasvupajoista >>

 

Tulevaisuus on joukkuelaji

Suuria uudistuksia kukaan ei tee yksin. Siksi sytymme innostuneesta yhdessä tekemisestä. Kun suunta on yhteinen, jokaiselle löytyy oma tärkeä pelipaikka. Tässä kuviossa hallinnolla ja virkamiehillä on oma roolinsa, tutkijoilla, taiteilijoilla ja yrityksillä omansa ja joukkueen makkaranpaistajallakin omansa. Jokainen teko, jokainen päätös vie tulevaisuuteen.

Paras tulos syntyy, kun oikeat ihmiset ja organisaatiot löytävät toisensa. Vain näin uudistuminen onnistuu.

Uudistumisen edellytysten rakentaja

Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä, on yhteinen intohimomme – ja kyllä, otamme visiomme ihan tosissaan ja teemme työtä sen eteen kaikin keinoin.

Tekemisemme perustuu tietoon ja näkemykseen. Keski-ikäisenä, ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Roolimme tulevaisuustalona on erityisesti rakentaa uudistumisen edellytyksiä, kirittää muutokseen ja punoa yhteistyökuvioita. Käytännössä Sitra tutkii, selvittää, kokeilee ja kehittää toimintamalleja esimerkiksi julkisen hallinnon tueksi – tiiviissä yhteistyössä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa.

Yhdistävä tekijä kaikessa tekemisessämme on tulevaisuusnäkökulma, jonka kautta peilaamme kehittymistarpeita.

Sitran tulevaisuustyön taustalla on vahva visio siitä, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitamme kokonaisvaltaisesti hyvää elämää, joka rakentuu niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin järkevälle pohjalle. Sitä leimaa pitkäjänteisyys ja ylisukupolvisuus, mutta se tarkoittaa hyvinvointia myös tänään, ei vasta vuosien päästä.

Kestävä hyvinvointi on hyvän elämän tavoittelua maapallon kantokyvyn rajoissa – tässä, nyt ja tulevaisuudessa.

Strategia on valintoja

Visio johtaa tulokselliseen toimintaan vain, jos valinnat osuvat nappiin. Sitran omassa työssä megatrendien haasteet ja vision viitoittama suunta on purettu kolmeksi strategiseksi teemaksi. Nämä kolme teemaa ovat valintoja, jotka olemme tehneet pohtien omia resurssejamme ja parasta panosta, jonka voimme kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa antaa.

Teemoistamme Uudistumiskyky vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskykyä ja -halua hyvinvoinnin edellytyksenä ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailuvalttina. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa muun muassa kiertotalouteen pohjaavaa arkea, jossa hyvinvointi ei perustu ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Uusi työelämä ja kestävä talous puolestaan edistää työn ja talouden uusien ratkaisujen löytämistä, kokeilua ja käyttöönottoa.

Riippumattomuuden salaisuus

Sitran toiminta rahoitetaan eduskunnan aikoinaan lahjoittaman peruspääoman tuottojen turvin. Sitrasta annetun lain mukaan nämä varat on sijoitettava tuottavasti ja turvallisesti.

Sitran peruspääoman tuotto vaihtelee, mutta keskimäärin se on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Summa ei ole valtion kokonaistaloudessa kovinkaan suuri, mutta viisaasti kohdistettuna sillä on mahdollista saavuttaa suomalaisille edelläkävijyyttä, joka lisää hyvinvointia ja tuottaa uutta liiketoimintaa. Sitra on 30 miljoonan euron investointi tulevaisuuteen, joka vuosi.

Toinen tärkeä avain riippumattomuuteen on se, että Sitra on eduskunnan alainen. Ei kulloinkin vallassa olevan hallituksen, ei yhden tietyn puolueen tai suuntauksen alainen, vaan koko eduskunnan.

Oman rahoituksen turvin sitralaista tulevaisuustyötä tehdään pitkäjänteisesti, tietoon ja näkemykseen pohjaten.

Sitra oli aikoinaan eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Riippumattoman rahaston tehtävä on luodata tulevaisuutta sekä edistää talouden määrällistä ja laadullista kasvua.

Lue lisää Sitran sivuilta >>

Sitra palkittiin maailman johtavana kiertotaloustoimijana >>

 

 

Ohjelman aikataulu >>

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Puheenvuorot

Kiertotaloutta rakentamisessa

Mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa ja miten talot sekä niiden osat ja materiaalit saataisiin paremmin kiertoon.

Arkkitehti SAFA; Pekka Hänninen on ekologisesti kestävämpään rakentamiseen keskittynyt arkkitehti.

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in Puheenvuorot