Workshop

Kasvupaja FRUSH

Kiertotalouden Kasvupolku® 2018: Kasvupaja FRUSH

FRUSH-tapahtumassa 19.9.

Frush-tapahtuman yhteydessä järjestettävä Kiertotalouden Kasvupaja tarjoaa osallistujille ideoita ja ajatuksia kiertotalouden hyödyntämiseen bisneksessä sekä apuja ja verkostoja oman bisneksen kehittämiseen.

Kasvupajan tarkempi ohjelma tullaan julkaisemaan alkusyksyn aikana.

Ilmoittaudu Kasvupaja FRUSH:iin perusilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen >>

 

Ennen Kasvupaja FRUSH -työpajaa aloitetaan puheenvuoroilla. Katso lisää >>

 

Kasvu Open logo

Tutki lisää >>

 

 

Ohjelmainfo >>

 

 

Posted by FRUSH in Workshop

Design-up!

 

 

FIN/ENG

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018 klo 10-13.15.

Design-up –työpajat ovat lyhyitä 1-2 tunnin työpajoja, joissa opiskelijat ratkovat yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, digitaalisiin työkaluihin tai sosiaaliseen mediaan liittyviä haasteita. Design-up –työpajoissa on tarkoituksena löytää yrityksille ratkaisuja ja näkemystä ketterään liiketoiminnan kehittämiseen.

Ilmoitta oma haasteesi jo etukäteen pohdittavaksi laittamalla viestiä info@frush.fi otsikolla “Design-up”. Valituista haasteista infotaan ilmoittajalle.

Ilmoittaudu Design-up-työpajaan perusilmoittautumisen yhteydessä 14.9.2018 mennessä. Ilmoittautuminen >>

 

Lisätietoja:

Jukka Raitanen,

Työelämäpalvelut, Yrittäjyys ja liiketoiminta

jukka.raitanen@hamk.fi

03 646 6666

 

Design-up: 19th of September 2018

Design-Up workshops are short 1 to 2 hour workshops, where the students solve business development, digitalization and social media related challenges. The goal of the workshop is to find solutions and insight on the problems and help companies.

You can send your challenge in advance to info@frush.fi with header “Design-Up”. The chosen challenges will be notified via email.

Register for the workshop before 14th of September 2018. Registration >>

 

Additional information:

Jukka Raitanen

Manager, Business Services

03 646 6666

jukka.raitanen@hamk.fi

 

Ohjelmainfo >>

 

 

Design-up -työpajaa mahdollistamassa Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Workshop

FRUSHACK

Hackathon FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018 klo 8.30-14.00.

FRUSHACK

Kaikille avoin Hackathon kiertotalouden teemoilla.

FRUSHACK:ssa maksimissaan 5 hengen ryhmät etsivät luovia ja kiertotalouden periaatteiden mukaisia ratkaisuja Forssan kaupungin asettamiin ongelmiin. Ilmoittaudu FRUSHACK-hackathoniin perusilmoittautumisen yhteydessä 14.9.2018 mennessä. Ilmoittautuminen >>

Jokainen ryhmä valitsee yhden teeman seuraavista:

 

Ongelma 1. Moottoriajoneuvot pois kevyenliikenteenväyliltä

Forssan kaupunki soveltuu rakenteeltaan erinomaisesti pyöräilyyn ja jalankulkuun. Etäisyydet ovat pienet ja kevyenliikenteen väyläverkosto on kattava. Kevyenliikenteen olosuhteita halutaan edelleen parantaa. Yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi on havaittu moottoriajoneuvojen, erityisesti mopojen mutta myös mopoautojen, moottoripyörien ja jopa autojen laiton liikkuminen kevyenliikenteen väylillä. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan puomeilla ja muilla liikennetilaa kaventavilla ratkaisuilla. Kesällä 2018 on kokeiltu myös asfalttiin tehtyjä hidastekuoppia. Uusia keinoja kuitenkin vielä etsitään. Olisiko HACKATHONISTA apua?

 

Ongelma 2. Ratasmäen ekoteollisuuspuiston markkinointi

Forssaan on rakentunut Kiimassuon alueelle merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä. Alueella toteutuu jo nyt mielenkiintoisia teollisia symbiooseja, joissa esimerkiksi kasvijalostuksen tulokset käynnistävät biopolttoaineisiin, lannoitteisiin ja rakennustuotteisiin ulottuvan tapahtumaketjun. Kiimassuon välittömään läheisyyteen on asemakaavoitettu mittava Ratasmäen ekoteollisuuspuisto, jonne sijoittuvilla yrityksillä olisi mahdollisuus liittyä olemassa oleviin teollisiin symbiooseihin tai olla mukana luomassa aivan uusia symbiooseja. Uutta yritystoimintaa ei ole kuitenkaan alueelle vielä löydetty – mitkä olisivat niitä markkinoinnillisia keinoja, joilla Ratasmäen ekoteollisuuspuisto saataisiin lentoon?

 

Ongelma 3. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen joukkoistaminen

Olemme kaikki kuulleet hyvistä esimerkeistä, joissa esimerkiksi lenkkeilijät tai rannalla auringonottajat keräävät roskia. Joukkoistaminen on jo itsessään ehdottoman resurssiviisas tapa huolehtia ympäristön siisteydestä mutta voisiko joukkoistamisella ratkaista myös muita kuin ympäristön siisteyteen liittyviä ongelmia? Kulutustottumukset, kestävä liikkuminen vesienhoito tai –käyttö sekä kaikki muut kiertotalouden ja kestävänkehitykset teemat – miten saamme joukkoistamalle kestävämmän huomisen?

 

Ongelma 4. Teiniliikkumisen vallankumous

Forssassa joukkoliikenne on varsin rajallista. Harrastuksiin iltaisin menevät teinit (10 – 18 -vuotiaat) joutuvat usein turvautumaan vanhempiensa kyytiin, ellei polkupyörä tai mopo ole käytettävissä. MaaS (mobility as a service) tarkoittaa liikkumista palveluna. Viranomaisilla on liikenteen palveluistumisen mahdollistajan rooli. Miten forssalaisteinit voisivat päästä liikkumaan ilman omaa moottoroitua ajoneuvoa? Olisiko paljon puhutusta digitalisaatiosta apua tähän ongelmaan?

 

 

Mikä Hackathon?

Hackathonit ovat lyhytkestoisia kehittämistyöpajoja, joissa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan jonkin annetun haasteen. Hackathoneille ominaista on se, että työpajan kesto on rajattu tarkasti ja osallistujat voivat tulla erilaisista osaamistaustoista.

 

Ohjelmainfo >>

 

FRUSHACK -työpajaa mahdollistamassa Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Workshop

Pitsaustyöpaja

Pitsaustyöpaja järjestetään 19.9.2018 klo 9.00-11.00.

Työpajassa työstetään omasta ideasta vaikuttava kertomus ja myyntipuhe.

Työpajan ohjelma:

  • Alustus kertomuksesta ja myyntipuheesta
  • Myyntipuheen työstäminen ja harjoittelu: tiivistelmä, tarve, ratkaisu, hyödyt, kilpailuetu ja yhteistyöehdotus
  • Myyntipuheiden pitäminen
  • Palautteen antaminen

Kehittäjät: Vesa Tuomela, yrittäjyyden lehtori. Jukka Raitanen, suunnittelija työelämäpalvelut.

pitsaus (ark.) (engl. pitching) idean esittely rahoittajille; Kielitoimiston ehdotus suomalaiseksi vastineeksi ideamyynti (~ ideanmyynti)

 

 

Pitsaustyöpajaa mahdollistamassa Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke.

 

 

 

 

 

Tutustu FRUSHED-pitsauskilpailuun >>

Ohjelmainfo >>

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Työpajat, Workshop