FRUSHACK

Hackathon FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018 klo 8.30-14.00.

FRUSHACK

Kaikille avoin Hackathon kiertotalouden teemoilla.

FRUSHACK:ssa maksimissaan 5 hengen ryhmät etsivät luovia ja kiertotalouden periaatteiden mukaisia ratkaisuja Forssan kaupungin asettamiin ongelmiin. Ilmoittaudu FRUSHACK-hackathoniin perusilmoittautumisen yhteydessä 14.9.2018 mennessä. Ilmoittautuminen >>

Jokainen ryhmä valitsee yhden teeman seuraavista:

 

Ongelma 1. Moottoriajoneuvot pois kevyenliikenteenväyliltä

Forssan kaupunki soveltuu rakenteeltaan erinomaisesti pyöräilyyn ja jalankulkuun. Etäisyydet ovat pienet ja kevyenliikenteen väyläverkosto on kattava. Kevyenliikenteen olosuhteita halutaan edelleen parantaa. Yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi on havaittu moottoriajoneuvojen, erityisesti mopojen mutta myös mopoautojen, moottoripyörien ja jopa autojen laiton liikkuminen kevyenliikenteen väylillä. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan puomeilla ja muilla liikennetilaa kaventavilla ratkaisuilla. Kesällä 2018 on kokeiltu myös asfalttiin tehtyjä hidastekuoppia. Uusia keinoja kuitenkin vielä etsitään. Olisiko HACKATHONISTA apua?

 

Ongelma 2. Ratasmäen ekoteollisuuspuiston markkinointi

Forssaan on rakentunut Kiimassuon alueelle merkittävä ympäristöliiketoiminnan keskittymä. Alueella toteutuu jo nyt mielenkiintoisia teollisia symbiooseja, joissa esimerkiksi kasvijalostuksen tulokset käynnistävät biopolttoaineisiin, lannoitteisiin ja rakennustuotteisiin ulottuvan tapahtumaketjun. Kiimassuon välittömään läheisyyteen on asemakaavoitettu mittava Ratasmäen ekoteollisuuspuisto, jonne sijoittuvilla yrityksillä olisi mahdollisuus liittyä olemassa oleviin teollisiin symbiooseihin tai olla mukana luomassa aivan uusia symbiooseja. Uutta yritystoimintaa ei ole kuitenkaan alueelle vielä löydetty – mitkä olisivat niitä markkinoinnillisia keinoja, joilla Ratasmäen ekoteollisuuspuisto saataisiin lentoon?

 

Ongelma 3. Kiertotalouden ja kestävän kehityksen joukkoistaminen

Olemme kaikki kuulleet hyvistä esimerkeistä, joissa esimerkiksi lenkkeilijät tai rannalla auringonottajat keräävät roskia. Joukkoistaminen on jo itsessään ehdottoman resurssiviisas tapa huolehtia ympäristön siisteydestä mutta voisiko joukkoistamisella ratkaista myös muita kuin ympäristön siisteyteen liittyviä ongelmia? Kulutustottumukset, kestävä liikkuminen vesienhoito tai –käyttö sekä kaikki muut kiertotalouden ja kestävänkehitykset teemat – miten saamme joukkoistamalle kestävämmän huomisen?

 

Ongelma 4. Teiniliikkumisen vallankumous

Forssassa joukkoliikenne on varsin rajallista. Harrastuksiin iltaisin menevät teinit (10 – 18 -vuotiaat) joutuvat usein turvautumaan vanhempiensa kyytiin, ellei polkupyörä tai mopo ole käytettävissä. MaaS (mobility as a service) tarkoittaa liikkumista palveluna. Viranomaisilla on liikenteen palveluistumisen mahdollistajan rooli. Miten forssalaisteinit voisivat päästä liikkumaan ilman omaa moottoroitua ajoneuvoa? Olisiko paljon puhutusta digitalisaatiosta apua tähän ongelmaan?

 

 

Mikä Hackathon?

Hackathonit ovat lyhytkestoisia kehittämistyöpajoja, joissa osallistujat pyrkivät ratkaisemaan jonkin annetun haasteen. Hackathoneille ominaista on se, että työpajan kesto on rajattu tarkasti ja osallistujat voivat tulla erilaisista osaamistaustoista.

 

Ohjelmainfo >>

 

FRUSHACK -työpajaa mahdollistamassa Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke.