Linda Fröberg-Niemi – Ilman kemiaa ei ole kiertotaloutta

Talouskasvu kytkeytyy yhä vahvemmin resurssitehokkuuteen ja puhtaisiin ratkaisuihin. Kiertotalous on materiaalien ja olemassa olevien resurssien tehokasta käyttöä luonnonvaroja säästäen. Teollisessa kiertotaloudessa suurin liiketaloudellinen potentiaali löytyy teollisuuden suurvolyymisista sivuvirroista sekä yritysten kyvystä muuttaa toimintamalleja lineaarisesta kiertäviin malleihin. Jalostamalla teollisuuden suurivolyymisiä sivuvirtoja läjittämisen sijaan saadaan käyttöön uusia raaka-aineita ja materiaaleja.

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää muutoksia teollisen tuotannon koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen saakka.

Materiaalivirtojen käsittely vaatii prosessikemian osaamista. Kemialla voidaan tunnistaa ja hallita sekä muuttaa aineen rakenne aina atomien tarkkuudella. Kemia on usein avainteknologia erottelu-, talteenotto ja jalostusteknologioissa, jotka ovat jo kehittyneet pitkälle.

Näin ollen kiertotalouden läpimurto edellyttää näiden teknologioiden käyttöönottoa teollisuuden suurivolyymisissa sivuvirroissa. Siirtymä vaatii toteutuakseen lisäksi uusia yritysten välisiä yhteistyömalleja, kannusteita ja regulaatiota hintakilpailun sijaan. Tärkeää on myös kuluttajien kulutuskäyttäytymisen, toimintatapojen ja arvojen muutos.

Kemian keskeinen asema kiertotalouden mahdollistavissa innovaatioissa unohtuu usein julkisessa kiertotalouskeskustelussa. Ilman kemiaa materiaaleja ei pystytä jalostamaan uudelleen käytettäväksi ja kiertotalouskin jäisi vain kierrätykseksi.

 

Linda Fröberg-Niemi

Liiketoiminnan kehityspäällikkö

Puhtaat ratkaisut, bio- ja kiertotalous

Turku Science Park Oy

 

29.8.2018

 

Blogi >>

Ohjelma >>