Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen – Antti Rusanen, ProAgria

Puheenvuoro: Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen

FRUSH-tapahtumassa 20.9.2018.

Puheenvuorossa kerrotaan lannan ja maataloustuotteiden sivuvirtojen hyödyntämisestä biokaasuntuotannossa sekä oljen ja viljan lajittelujätteen käytöstä lämpölaitosten polttoaineena.