Pasi Kaskinen – Digitalisaatiolla vauhtia tehokkaampaan jätehuoltoon ja parempaan asiakaskokemukseen

LHJ Group on tehnyt tiivistä yhteistyötä HAMKin kanssa erityisesti vuodesta 2008, jolloin Forssassa käynnistyi kestävän kehityksen koulutusohjelma. Pääsimme alussa mukaan suunnittelemaan koulutusohjelman sisältöä ja pohtimaan mikä kierrätyksen ja jätehuollon näkökulmasta olisi kaikkein olennaisinta. Kiitos siitä HAMKille.

LHJ Groupin asiantuntijat ovat antanee vuosien varrella oman panoksensa opetukseen ja erilaisiin jätehuollon projekteihin. On hienoa, että olemme voineet hyödyntää alueella toimivaa koulutustoimijaa oman toiminnan kehitystyössä. Yhteistyön yhtenä vastineena LHJ on voinut rekrytoida opiskelijoiden joukosta useita loistavia työntekijöitä niin vakituisiin kuin määräaikaisiin työsuhteisiin.

Edistyksellisyys, kasvu ja kehittyminen ovat LHJ Groupin keskeisiä strategisia painopistealueita. Olemme luoneet Suomeen uusia valtakunnallisia kierrätysratkaisuja, joista esimerkiksi jätevoimalaitosten kuonien käsittelyprosessi ja kylmälaitteiden kierrätyslaitos ovat hyviä esimerkkejä. Frushin kaltaiset tapahtumat, jossa keskitytään tulevaan ja uuden innovointiin tukevat pyrkimyksiämme. Olemme aloittaneet jo tietyissä liiketoiminnoissa palveluprosessien digitalisointia ja olemme kiinnostuneita kehittämään palvelukokonaisuutta ja tuomaan esimerkiksi 24/7 palveluita asiakkaillemme. Uusien teknologioiden myötä uskomme lisäävämme kilpailukykyämme ja samalla resurssiviisaiden kierrätysratkaisujen tarjontaa. Näissä aiheissa toivomme uusia ideoita ja olemme valmiita kokeilemaan tai kehittämään yhteistyössä niitä eteenpäin.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) on vuonna 1995 perustettu alueellinen 16 kunnan alueella toimiva jätehuoltoyhtiö. Yrityksen päätehtävä on huolehtia asumisen ja julkishallinnon yhdyskuntajätehuollosta omalla toimialueellaan.  LHJ:n yhteyteen on vuosien varrella kasvanut viiden yrityksen muodostama kiertotalouskonserni LHJ Group, jonka erityisosaamista ovat elektroniikan, sähköromun ja metallien kierrätys, tietoturvakäsittely, pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen sekä jätevoimalaitosten pohjakuonien käsittely. Nämä toiminnot ovat valtakunnallisia ja tietyiltä osin myös kansainvälisiä.

 

Pasi Kaskinen
Markkinointipäällikkö
LHJ Group

 

18.9.2018

 

 

 

Blogi >>

Ohjelma >>