Rakentamisen kiertotalous – Kunnat & Rakentamisen energiaratkaisut, materiaalitehokkuus, hiilijalanjälki

Teema: Rakentamisen kiertotalous

Puheenvuoroissa: Ranta-hanke ja VähäO-hanke

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Aiheen esittelyt ja keskustelua. Puheenjohtajana toimii Markku Raimovaara.

 

_________________________________________________________________

Ranta-hanke

Markku Raimovaara, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan lehtori, HAMK

RANTA – Rakentamisen kiertotalous kunnissa

RANTA-hankkeessa edistetään rakennettuun kaupunkiympäristöön/rakennuksiin ja maamassojen
hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa hallintaa. Myös materiaalivirtojen aitoon ymmärrykseen tarvitaan merkittävästi lisää tietoa.

Lue lisää >>

_________________________________________________________________

Rakentamisen energiaratkaisut, materiaalitehokkuus, hiilijalanjälki

Rakentamisen energiaratkaisut, materiaalitehokkuus, hiilijalanjälki

VähäO – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa

VähäO-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymisen lisäksi pientalojen hiilijalanjälkeen.

Tämän lisäksi hankkeen osatavoitteena on:

1. lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten
ratkaisujen toisestakin näkökulmasta, hiilijalanjäljestä
2. luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin
perustuvalle liiketoiminnalle sekä
3. yksinkertaistaa pientaloasujan hiilijalanjälkeen
vaikuttamista

Lue lisää >>

_________________________________________________________________