Kestävyyden transformaatiot ja niiden johtaminen – Sonja Lahtinen

Kuvaaja: Anni Koponen

Puheenvuoro: Kestävyyden transformaatiot ja niiden johtaminen

Sonja Lahtinen tutkii väitöskirjassaan transformatiivista liiketoimintaa niin strategian, johtamisen,
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta. Tutkimustyönsä
lisäksi hän toimii neuvonantajana startup yrityksissä, joiden liiketoimintamalli rakentuu
transformatiivisuuden ympärille. Vapaa-ajallaan hän luotsaa Love Foundation Helsinkiä, joka
osana globaalia verkostoa pyrkii edistämään kestävyyden periaatteiden toteutumista urbaaneissa
yhteisöissä tieteen ja taiteen keinoin.

Kestävyyden transformaatiot (sustainability transformations) ovat välttämättömiä systeemitason
muutoksia matkalla kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää yhteiskuntaa.
Transformaatioiden taustalta löytyy tänä päivänä yhä useammin sellaisia yrityksiä, jotka eivät
toteuta yritysvastuutaan ainoastaan velvollisuudesta vaan halusta osallistua globaalien haasteiden
ratkaisemiseen.

Transformaatioissa on kyse siitä, että toimijat tulevat tietoiseksi roolistaan toisintaa vallitsevia
rakenteita ja päättävät sen sijaan luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja haastaakseen vallitsevat
toimintatavat. Kiertotalouteen siirtyminen on esimerkki transformaatiosta, jolla tavoitellaan uutta,
parempaa asiaintilaa. Yhtä paljon kuin maapallon kantokyvyn turvaamiseksi tarvitaan kestävyyden
transformaatioita, niiden toteutumiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista. Globaalit
kestävyyshaasteet ovat nimittäin niin kutsuttuja viheliäisiä ongelmia (wicked problems), joiden
ratkaisuja ei voida onnistuneesti johtaa tavanomaisin johtamisen keinoin.

Puheenvuorossani esittelen väitöstutkimukseeni perustuen transformatiivisen johtamisen
perusperiaatteet ja avaan keskustelua siitä, miten transformaatioita voidaan johtaa tavalla, joka
synnyttää kestäviä hyötyjä niin liiketoiminnalle kuin muille sidosryhmille ja koko ympäröivälle
planeetalle. Puheenvuoro on osa sitä vilkasta keskustelua, jonka ympärille Frush rakentuu.

Sonja Lahtinen,
Väitöskirjatutkija,
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

 

Ohjelmainfo >>