kiertotalous

Sitra & Kiertotalouden kasvupaja

Sitra & Kiertotalouden kasvupaja

Puheenvuorossa: Kiertotalouden asiantuntija Nani Pajunen

Sitran ja KasvuOpenin Kasvupaja FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Kasvupaja FRUSH >>

Lue lisää Kasvupajoista >>

 

Tulevaisuus on joukkuelaji

Suuria uudistuksia kukaan ei tee yksin. Siksi sytymme innostuneesta yhdessä tekemisestä. Kun suunta on yhteinen, jokaiselle löytyy oma tärkeä pelipaikka. Tässä kuviossa hallinnolla ja virkamiehillä on oma roolinsa, tutkijoilla, taiteilijoilla ja yrityksillä omansa ja joukkueen makkaranpaistajallakin omansa. Jokainen teko, jokainen päätös vie tulevaisuuteen.

Paras tulos syntyy, kun oikeat ihmiset ja organisaatiot löytävät toisensa. Vain näin uudistuminen onnistuu.

Uudistumisen edellytysten rakentaja

Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä, on yhteinen intohimomme – ja kyllä, otamme visiomme ihan tosissaan ja teemme työtä sen eteen kaikin keinoin.

Tekemisemme perustuu tietoon ja näkemykseen. Keski-ikäisenä, ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen.

Roolimme tulevaisuustalona on erityisesti rakentaa uudistumisen edellytyksiä, kirittää muutokseen ja punoa yhteistyökuvioita. Käytännössä Sitra tutkii, selvittää, kokeilee ja kehittää toimintamalleja esimerkiksi julkisen hallinnon tueksi – tiiviissä yhteistyössä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa.

Yhdistävä tekijä kaikessa tekemisessämme on tulevaisuusnäkökulma, jonka kautta peilaamme kehittymistarpeita.

Sitran tulevaisuustyön taustalla on vahva visio siitä, että Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitamme kokonaisvaltaisesti hyvää elämää, joka rakentuu niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin järkevälle pohjalle. Sitä leimaa pitkäjänteisyys ja ylisukupolvisuus, mutta se tarkoittaa hyvinvointia myös tänään, ei vasta vuosien päästä.

Kestävä hyvinvointi on hyvän elämän tavoittelua maapallon kantokyvyn rajoissa – tässä, nyt ja tulevaisuudessa.

Strategia on valintoja

Visio johtaa tulokselliseen toimintaan vain, jos valinnat osuvat nappiin. Sitran omassa työssä megatrendien haasteet ja vision viitoittama suunta on purettu kolmeksi strategiseksi teemaksi. Nämä kolme teemaa ovat valintoja, jotka olemme tehneet pohtien omia resurssejamme ja parasta panosta, jonka voimme kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa antaa.

Teemoistamme Uudistumiskyky vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskykyä ja -halua hyvinvoinnin edellytyksenä ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailuvalttina. Hiilineutraali kiertotalous rakentaa muun muassa kiertotalouteen pohjaavaa arkea, jossa hyvinvointi ei perustu ylikulutukseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Uusi työelämä ja kestävä talous puolestaan edistää työn ja talouden uusien ratkaisujen löytämistä, kokeilua ja käyttöönottoa.

Riippumattomuuden salaisuus

Sitran toiminta rahoitetaan eduskunnan aikoinaan lahjoittaman peruspääoman tuottojen turvin. Sitrasta annetun lain mukaan nämä varat on sijoitettava tuottavasti ja turvallisesti.

Sitran peruspääoman tuotto vaihtelee, mutta keskimäärin se on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Summa ei ole valtion kokonaistaloudessa kovinkaan suuri, mutta viisaasti kohdistettuna sillä on mahdollista saavuttaa suomalaisille edelläkävijyyttä, joka lisää hyvinvointia ja tuottaa uutta liiketoimintaa. Sitra on 30 miljoonan euron investointi tulevaisuuteen, joka vuosi.

Toinen tärkeä avain riippumattomuuteen on se, että Sitra on eduskunnan alainen. Ei kulloinkin vallassa olevan hallituksen, ei yhden tietyn puolueen tai suuntauksen alainen, vaan koko eduskunnan.

Oman rahoituksen turvin sitralaista tulevaisuustyötä tehdään pitkäjänteisesti, tietoon ja näkemykseen pohjaten.

Sitra oli aikoinaan eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Riippumattoman rahaston tehtävä on luodata tulevaisuutta sekä edistää talouden määrällistä ja laadullista kasvua.

Lue lisää Sitran sivuilta >>

Sitra palkittiin maailman johtavana kiertotaloustoimijana >>

 

 

Ohjelman aikataulu >>

 

 

 

 

Posted by FRUSH in FRUSH 2018, Puheenvuorot

Innovaatiotyöpaja

Innovaatiotyöpaja järjestetään to 12.10 klo 9-11.

Innovaatiotyöpajassa opiskelijat, yrittäjät ja tutkijat ideoivat yhdessä uutta liiketoimintaa kiertotalouden ympärille. Työpaja tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden käyttää opiskelijoiden tuoreita ajatuksia oman uuden liikeidean testaamiseen ja/tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun jatkokehittelyyn. Innovaatiotyöpajaan voi osallistua myös ilman omaa liikeideaa.

Jos haluat lisätietoja Innovaatiotyöpajasta tai ilmoittaa oman ideasi jo etukäteen pohdittavaksi, laita viestiä info@frush.fi – ja olemme yhteydessä.

Fasilitaattoreina HAMKin asiantuntijat: Kirsi Sippola ja Laura Vainio

 

 

Ohjelman aikataulu >>

Ohjelmainfo >>

 

 

 

 

 

Posted by FRUSH in Työpajat