Vastuullisuudesta kannattavuutta – Veera Sevander, Ramboll Finland Oy

Puhuja: Veera Sevander, vanhempi konsultti, kiinteistökonsultointi / Green Building and Sustainability

Puheenvuoro: Vastuullisuudesta kannattavuutta

FRUSH-tapahtumassa 19.9.2018.

Kestävä kehitys tarkoittaa Ismail Serageldin mukaan sitä, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.

Vastuullisuus on pieniä ja suuria tekoja, organisaation toimintojen jatkuvaa kehittämistä, riskienhallintaa. Parhaimmillaan se mahdollistaa uusia innovaatioita ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Kestävän kehityksen visio ja strategiset tavoitteet toimivat pohjana vastuullisuusohjelman rakentamisessa. Oleellista vastuullisuusjohtamisessa on ylimmän johdon sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin. Vastuullisuutta tulee kehittää ns. ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin, sekä sivusuunnassa sidosryhmien suuntaan. Sidosryhmätyö on tärkeää ulkoisen toimintaympäristön ymmärtämiseksi ja yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Vastuullisuustyö on päivittäistä tekemistä. Oikein asetetut vastuullisuuden suorituskykyä mittaavat indikaattorit tukevat toteutumisen seurantaa ja tavoitteiden jatkuvaa päivittämistä. Ulkoinen raportointi ja viestintä ovat olennainen osa läpinäkyvää johtamista, ne ovat myös osa imagon rakentamista.

Työkaluja, viitekehyksiä, näkemyksiä ja kokemuksia vastuullisuustyön kehittämiseksi on tarjolla runsaasti, tule kuulemaan lisää aiheesta FRUSHiin!

www.ramboll.fi

 

Ohjelmainfo >>